Hram "Sretenja Gospodnjeg"

Hram Sretenja Gospodnjeg01
Hram Sretenja Gospodnjeg02
Hram Sretenja Gospodnjeg03
Hram Sretenja Gospodnjeg04
Hram Sretenja Gospodnjeg05
Hram Sretenja Gospodnjeg06
Hram Sretenja Gospodnjeg07
Hram Sretenja Gospodnjeg08
Hram Sretenja Gospodnjeg09
Hram Sretenja Gospodnjeg10
Hram Sretenja Gospodnjeg11
Hram Sretenja Gospodnjeg12
Hram Sretenja Gospodnjeg13
Hram Sretenja Gospodnjeg14
Hram Sretenja Gospodnjeg15
Hram Sretenja Gospodnjeg16
Hram Sretenja Gospodnjeg17
Hram Sretenja Gospodnjeg18
Hram Sretenja Gospodnjeg1
Hram Sretenja Gospodnjeg2
Hram Sretenja Gospodnjeg3
Hram Sretenja Gospodnjeg4
Njegova Svetost Patrijarh Irinej04
Njegova Svetost Patrijarh Irinej05
Njegova Svetost Patrijarh Irinej07
Njegova Svetost Patrijarh Irinej08
Njegova Svetost Patrijarh Irinej10
Njegova Svetost Patrijarh Irinej16
Njegova Svetost Patrijarh Irinej25
Njegova Svetost Patrijarh Irinej26
Njegova Svetost Patrijarh Irinej37
Njegova Svetost Patrijarh Irinej42
Njegova Svetost Patrijarh Irinej44
Osvecenje Hrama01
Osvecenje Hrama04
Osvecenje Hrama05
Osvecenje Hrama11
Osvecenje Hrama14
Osvecenje Hrama16
Osvecenje Hrama17
Osvecenje Hrama18
Osvecenje Hrama19
Osvecenje Hrama43
Osvecenje Hrama68