Jahanje na konjima do Boranje (Šarena bukva)

Prvi dan

 • Dolazak na "Sunčanu Reku" u popodnevnim satima
 • Večera uz muzički program

Drugi dan

 • Doručak
 • 09:00 Polazak, jahanje stazom dugom 30 km - "Sunčana Reka" - vrh Gučeva (upoznavanje sa gučevskom bitkom i okolinom) - Zajača - Gornja Borina - planinarski dom "Šarena Bukva" (upoznavanje sa bitkom na Mačkovom kamenu)
 • 14:00 Pauza za ručak
 • 17:00 Dolazak u planinarski dom
 • Prenoćište sa večerom

Treći dan

 • Doručak u planinarskom domu
 • Jahanje ka Sunčanoj Reci
 • 14:00 Pauza za ručak
 • 17:00 Povratak na "Sunčanu Reku"

Paket aranžman obuhvata:

 • Dva puna pansiona
 • Muzički program
 • Vodič
 • Konji sa opremom

Cena: 13.000,00 dinara po osobi