Investicija od 50 miliona: Loznica jača kapacitete komunalne infrastrukture

Prvi čovek Loznice, Vidoje Petrović, danas je zajedno sa svojim saradnicima posetio JKP Naš Dom kako bi ozvaničio značajnu investiciju u komunalnu infrastrukturu. Naime, sredstvima iz budžeta Grada, realizovana je nabavka dva specijalizovana vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada.

Ovom prilikom, Petrović je prisustvovao kolegijumu menadžmenta preduzeća, gde je detaljno upoznat sa planovima i aktivnostima za naredni period.

„Danas delimo zajedničko zadovoljstvo – nabavku novih vozila. To je samo potvrda da je Grad Loznica čvrsto opredeljen za još većim intenzitetom i većim ulaganjima, stvarajući bolje uslove za rad javnih preduzeća. Samim tim, imaćemo i kvalitetnije usluge koje se pružaju našim građanima“, rekao je Petrović.

Ovaj korak predstavlja deo šireg projekta upravljanja komunalnim otpadom, koji već uveliko implementira Grad Loznica u skladu sa zakonom i nacionalnom strategijom.

“Pre svega, naše komunalno preduzeće je već formiralo radnu grupu koja ima za obavezu da intenzivno i gotovo na dnevnom nivou sarađuje sa sistemom, odnosno privrednim društvom Eko Tamnava, gde će se odlagati komunalni otpad kada se steknu uslovi, a to je planirano za naredne tri godine. Do tada, mi treba da rešimo pitanje primarne i sekundarne selekcije otpada, pitanje pokrivanja svih područja grada Loznice sa prikupljanjem i odvoženjem komunalnog otpada, kao i pitanje reciklažnog dvorišta i transferne stanice. Do sada, mi smo kroz planska dokumenta definisali lokacije za transfernu stanicu i za reciklažno dvorište, u najvećoj meri na zemljištu koje je u javnoj svojini, što ovaj posao olakšava. Takođe smo, u skladu sa već utvrđenim normativima, resornom Ministarstvu dostavili sve neophodne podatke kako bismo u narednom periodu dobili podršku, upravo u snabdevanju sa nedostajućom opremom, mehanizacijom, specijalnim vozilima za prikupljanje, odvoženje, transportovanje, ili odvoženje smeća. Tako da, mislim da je to nešto što na najbolji način potvrđuje ono što smo mi kroz viziju razvoja Loznice u narednih 15 godina definisali, a to znači da rešimo sva ova pitanja, od nedostajuće komunalne infrastrukture, rešavanja pitanja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nastavka realizacije projekta osavremenjavanja svih javnih puteva koji su u nadležnosti grada, do poboljšanja energetske situacije, ne samo za fizička lica nego i za privredu. Mi sada imamo situaciju da je stepen angažovanosti, recimo, prirodnog gasa, ili procenat korišćenja, od strane fizičkih lica, a u najvećoj meri od privrede, već dostigao 80% od ukupnih kapaciteta. Utoliko je i ovom prilikom značajno istaći šta znači i drugi krak gasovoda koji dolazi iz pravca Valjeva. Već smo sada u situaciji da Loznica-Gas, kao distributer, već za mnoge objekte, za višeporodično stanovanje, više nisu u poziciji da obezbede uslove za grejanje na gas. Moramo imati tu rezervu zbog privrede, na našu sreću, koju prati jedan trend intenzivnog rasta. Što znači uvećanje obima proizvodnje, proširenje palete proizvoda, u pogledu angažovanja i korišćenja energije. Tako da, evo, u narednom periodu bićemo svedoci realizacije mnogih projekata upravo iz one Vizije koju je za prvih mesec dana (od prezentacije Vizija Loznice, prim. aut.), pogledalo oko 65 hiljada naših sugrađana u prečniku 40km, što me zaista čini izuzetno ponosnim, kao i, rekao bih, sve nas zajedno koji smo se trudili da u situaciji, kada smo dostigli jedan stepen društvenog razvoja, napravimo nov iskorak u budućnost. Moram da kažem, zbog onih nevernih Toma, da dela najbolje govore o svakome, da li to bio pojedinac ili neka institucija, a da svi ovi projekti iz Vizije imaju realnu šansu da budu ostvareni u narednih pet do osam godina. Osim projekta na lokaciji Viskoze, koji će trajati 15 do 17 godina.  Ako je izgradnja Lagatora trajala 15 godina, onda je bar toliko potrebno ili nešto više da se stvore uslovi za realizaciju projekta na današnjem projektu Viskoze, reč je o poslovno-stambenim objektima i jednom segment i sportsko-rekreativni kompleks, a time bi smo na najbolji mogući način povezali našu Banju Koviljaču i Loznicu”, zaklučio je Petrović.

Direktor JKP „Naš Dom“, Vladimir Petrović, istakao je vrednost investicije, koja prelazi 50 miliona dinara, naglašavajući njenu važnost za unapređenje kvaliteta života građana Loznice. “Radi se o dva vozila marke Volvo, koja su nadogradjena opremom i automatom za podizanje svih posuda koje se koriste i koje su u upotrebi na teritoriji grada Loznice, a nadogradnju izvršila firma koja ima dugogodišnju tradiciju u izradi komunalne opreme za komunalna vozila. Sa druge strane, ovo nam omogućuje plansko razmišljanje o proširenju organizovane zone iznošenja smeća, s obzirom da je trenutna pokrivenost grada nešto više od 60 procenata, tako da možemo razmišljati i u pravcu onih delova grada Loznice koji nisu obuhvaćeni ovom uslugom”, rekao je direktor, dodajući “veoma sam ponosan što u svoje lično ime i u ime komunalnog preduzeća „Naš dom“, mogu da prenesem izraze zahvalnosti što Grad na ovaj način obezbeđuje sve uslove neophodne za funkcionisanje komunalnih delatnosti koje su zaista u ovom trenutku najvažnije.“

Slični članci

KOMENTARI

REKLAMAspot_img

Pratite nas

REKLAMAspot_img

NAJNOVIJE