ZAGAĐENA VODA U „SUPERETI“ I „LOKAL LAUNDŽU“ – OSNOV SUMNJE ZA KRIVIČNO DELO

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović sa saradnicima iz Kabineta Gradonačelnika i gradskih odeljenja za inspekcijske poslove, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, odnosno, Komunalne policije, danas je razgovarao sa predstavnicima Zajednice etažnih vlasnika „Supereta“ o problemu zagađenja fekalnim bakterijama vodovodnih instalacija u njihovoj zgradi, izazvanog nelegalnim građevinskim aktivnostima u ugostiteljskom lokalu u prizemlju, koji je u vlasništvu preduzeća „NN holding“.

Ovom prilikom doneseni su zaključci:

  • Vodoprivredni inspektor Milisav Petrić se zadužuje da 4. decembra 2023. godine iznese nalaz i mišljenje da li je i, ako jeste, pod kojim okolnostima moguće zapečatiti bunare koje se nalaze u lokalu „NN holdinga“ u prizemlju ZEJ „Supereta“. Ukoliko to nije moguće, potrebno je obrazložiti zašto nije moguće.
  • Prilikom uzorkovanja i priloženom nalazu uzorka vode Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Regionalnog centra Zvornik, utvrđeno je prisustvo bakterije fekalnog porekla Escherichia Coli u dva od tri uzeta uzorka (iz šanka i kuhinje) u ovom lokalu, sa MPN vrednostima koje su veće od 18 (referentna vrednost 10). Rezultati uzorkovanja od Instituta u Zvorniku do Bijeljine su putovali čak 15 dana, a kao glavni razlog za ovoliko dug protok vremena od uzorkovanja do dobijanja rezultata, u Institutu je navedeno da je vršeno preseljenje, bez pojašnjenja šta je tačno preseljeno. Inspektor za hranu Javorka Tokanović je izdala prekršajne naloge i, u skladu sa njenim tumačenjem zakona, nije postupala u smislu krivične odgovornosti, nego je izdala prekršajni nalog u visini kazne od 2.000 konvertibilnih maraka (prekršajni nalog je plaćen u zakonskom roku od osam dana, pa je plaćeno 1.000 KM). Postupajući inspektor za hranu će u ponedeljak ponovo uzorkovati vodu u ovom lokalu, nakon potpune dezinfekcije vodovodnih instalacija koje je 28. novembra izvršilo preduzeće „Vodovod i kanalizacija“.
  • Zadužuje se urbanističko-građevinski inspektor Aleksandar Resanović da kontaktiraći predsednika ZEJ „Supereta“ i da, po prijavama stanara, sačini nalaz i mišljenje o daljim procedurama koje je neophodno preduzeti zbog prijava stanara da se u objektu, u više stanova nalaze pukotine u zidovima koje mogu ukazivati na narušenu statičku i seizmičku stabilnost objekta, što potencijalno dovodi u opasnost stanare i posetioce lokala „Lokal laundž“.
  • Zadužuje se Odske za legalizaciju Odeljenja za prostorno uređenje da, nakon sedam godina od podnošenja zahteva za legalizaciju, 4. decembra 2023. godine odbaci zaključak o legalizaciji za koju je zahtev podnelo preduzeće „Nešković osiguranje“ 26. decembra davne 2016. godine, zbog propuštanja svih rokova i nedostavljanja potrebne dokumentacije.
  • Grad Bijeljina, u okviru redovnih javnih nabavki, preko Direkcije za izgradnju i razvoj grada Bijeljina, ima sklopljen ugovor za geomehanička istraživanja tla, pa se zadužuje Gorana Jovanović iz gradskog Odeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine da 4. decembra proveri da li u ugovoru ima još raspoloživih sredstava, kako bi se u sklopu postojećeg ugovora, izvršilo geomehaničko ispitivanje tla na ovoj lokaciji.
  • Komunalna policija je od 1. januara ove godine izdala dvanaest prekršajnih naloga „Lokal laundžu“, odnosno, „NN holdingu“ od čega je po šest za preglasnu muziku i zauzimanje javne površine. U toku je postavljanje novogodišnje jelke ispred lokala i stanari su naveli da novogodišnja jelka ne predstavlja nikakvu vizuelnu smetnju, ali da je problem buka koja se čuje sa jelke. U skladu s tim, na današnji zahtev „NN holdinga“ za dozvolu za postavljanje jelke, biće dozvoljeno postavljanje jelke, ali ne i puštanje muzike sa nje.
  • Gradonačelnik Petrović je zaključio sastanak stavom da se sa ovakvim stepenom prisustva Escherichia Coli i korišćenjem mikrobiološki neispravne vode predstavlja osnov sumnje za izvršenje krivičnog dela iz domena Krivičnog zakonika Republike Srpske u onim članovima koji se odnose na ugrožavanje javnog zdravlja ljudi, kako stanara ZEJ „Supereta“, tako i zaposlenih i posetilaca lokala „Lokal laundž“. U skladu sa celokupnom dokumentacijom koju posedujemo, izvršićemo prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, u cilju sprovođenja istražnih radnji i utvrđivanja odgovornosti subjekata koji su bili činioci ili sučinioci ili su prećutkivali saznanja o vodozahvatu i nisu postupali u okviru svojih nadležnosti. Kao čovek, gradonačelnik i lekar, zahtevam da situacija ne ostane na ovome i da se sve svede na plaćenu prekršajnu kaznu od ukupno 3.000 konvertibilnih maraka. Nakon dobijanja rezultata uzoraka koji govore da je voda zagađena, utvrdili smo da postoje osnovi sumnje za izvršenje više krivičnih dela i mi ćemo dalje postupati zajedno sa ZEJ „Supereta“ prema nadležnim institucijama – najavio je gradonačelnik Petrović.

Slični članci

KOMENTARI

REKLAMAspot_img

Pratite nas

REKLAMAspot_img

NAJNOVIJE