POTVRDE O ŽIVOTU, PA PENZIJE IZ RS

Fond PIO Republike Srpske pozvao je korisnike, kojima se isplata penzije vrši van Republike Srpske, da do kraja ove godine obezbede potvrde o životu za narednu godinu. Samo na taj način, kako ističu iz Fonda PIO, mogu očekivati neometanu isplatu penzija u narednoj godini.

Fond PIO Republike Srpske je jasno istakao da će isplata penzija korisnicima koji ne dostave potvrde o životu blagovremeno biti obustavljena. Ovo je deo mera zaštite od zloupotreba i neregularnosti u sistemu penzijskog osiguranja.

Međutim, važno je napomenuti da obaveza dostavljanja potvrde o životu ne odnosi se na korisnike sa prebivalištem u državama nastalim na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osim Severne Makedonije, gde će se podaci o činjenici života obezbeđivati putem elektronske razmene podataka između nosilaca osiguranja.

Potvrda o životu smatra se važećom ako je overena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, opštinskom organu, notaru, sudu i diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u državi prebivališta.

Ova mera je deo sistema zaštite penzionera i osigurava da isplate penzija budu tačne i da se izbegnu nepravilnosti. Fond PIO Republike Srpske apeluje na korisnike da ovu obavezu shvate ozbiljno kako bi obezbedili nesmetanu isplatu svojih penzija u narednim godinama.

Slični članci

KOMENTARI

REKLAMAspot_img

Pratite nas

REKLAMAspot_img

NAJNOVIJE