Za nepune četiri godine Kontakt centar republičkih inspekcija primio više od 50.000 zahteva

Kontakt centar republičkih inspekcija, koji je počeo sa radom u martu 2020. godine u cilju suzbijanja sive ekonomije, unapređenja poslovnog okruženja i nastavka reforme inspekcijskog nadzora, primio je do danas više od 50.000 predstavki građana i privrede. Od ukupnog broja primljenih predstavki, 32% njih upućeno je poreskoj, a 10% tržišnoj inspekciji.


Statistički podaci u prve dve godine rada Kontakt centra ukazuju na njegovu veliku efikasnost u vreme vanrednog stanja, omogućavajući da se na jednom mestu prijave sve moguće nepravilnosti u doba virusa korone. To je omogućilo lakši rad inspekcijama, koje su podnele ogroman teret vršeći svoje poslove. U periodu nakon epidemije, prijave inspekcijskim organima najčešće su bile u vezi sa neizdavanjem fiskalnih računa, kao i prijavljivanjem neregistrovanih subjekata. Na ovaj način, Kontakt centar je postao jedna od najvažnijih karika u borbi protiv sive ekonomije i njenog suzbijanja.


Najveći broj korisnika Kontakt centra prijavu problema inspekcijskim organima poslao je putem imejla ili popunjavanjem veb forme na adresi https://inspektor.gov.rs/submission dok su 33% zahteva upućena telefonskim putem na broj Kontakt centra 011. 635.0.322. Putem glasovnih poruka primljeno je 21% predstavki, dok je 3% prijava problema stiglo preko četbota IVA koji je dostupan na sajtu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor https://inspektor.gov.rs/.
Inače, Kontakt centar republičkih inspekcija prima predstavke putem veb forme i čet bota na sajtu Koordinacione komisije (inspektor.gov.rs), putem telefona, ostavljanjem govorne poruke i slanjem imejla. Osnivanje Kontakt centra imalo je za cilj formiranje jedinstvenog mesta gde će građani i privredni subjekti moći da prijavljuju sivu ekonomiju, neregistrovane subjekte i nelojalnu konkurenciju, kao i nepravilnosti u radu inspektora i pritužbe na njihov rad. Kontakt centar pruža veliku podršku republičkim inspekcijama, s obzirom da u većini ovih inspekcija ne postoje kontakt centri za podnošenje predstavki, kao i inspekcijama jedinica lokalnih samouprava i autonomnih pokrajina prosleđivanjem znatnog broja pristiglih predstavki koje su iz njihove nadležnosti.


Kontakt centar republičkih inspekcija deo je reforme javne uprave čiji je cilj povećanje kvaliteta usluga koje država nudi korisnicima, a uspostavila ga je Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije. Stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Kontakt centru, davanje odgovora na pitanja zainteresovanih strana, kao i prosleđivanje predstavki i zahteva nadležnim inspekcijama obavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Osim toga što predstavlja mesto za podnošenje predstavki iz oblasti inspekcijskog nadzora i pritužbi na rad inspektora, Kontakt centar doprinosi jačanju poverenja građana u inspekcijski sistem, javnu upravu i vladavinu prava.

Slični članci

KOMENTARI

REKLAMAspot_img

Pratite nas

REKLAMAspot_img

NAJNOVIJE